Nadruk

Nadruk

Wydawca, zespół redakcyjny i obowiązki

Usługodawca

Kraj związkowy Nadrenia Północna-Westfalia
Ministerstwo ds. Dzieci, Młodzieży, Rodziny, Równości, Uchodźców i Integracji Nadrenii Północnej-Westfalii
Völklinger Straße 4, 40219 Düsseldorf

Telefon: +49 (0)211 837-02
Faks: +49 (0)211 837-22 00
Email: poststelle@mkjfgfi.nrw.de
Strona domowa: www.mkjfgfi.nrw

Forma prawna

Kraj związkowy Nadrenia Północna-Westfalia jest korporacją prawa publicznego.

Uprawnieni do reprezentacji

Ministerstwo reprezentuje minister Josefine Paul, w sprawach prawnych i administracyjnych sekretarz stanu.

Wsparcie serwerowe i pomoc techniczna

Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW)
Mauerstraße 51
40476 Düsseldorf
Telefon: 0211 9449-01
Telefaks: 0211 9449-8000
www.it.nrw.de

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Ministerstwo dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte na tej stronie były aktualne, poprawne i kompletne. Wszystkie treści są przeznaczone do ogólnych celów informacyjnych i nie stanowią usług biznesowych, prawnych ani innych usług doradczych. Ministerstwo nie udziela żadnej gwarancji i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody materialne lub niematerialne spowodowane korzystaniem z serwisu, chyba że można udowodnić, że są one wynikiem umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa.

Niniejsza strona zawiera linki do licznych ofert online. Zawartość stron, do których prowadzą linki, jest tworzona przez instytucje i/lub firmy, na które Ministerstwo nie ma wpływu. Ministerstwo nie popiera treści tych stron internetowych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści osób trzecich. Jeśli odkryją Państwo wątpliwe lub nielegalne treści na stronach internetowych Ministerstwa lub na stronach internetowych, do których prowadzą linki, Ministerstwo będzie wdzięczne za poinformowanie nas o tym.

Chcielibyśmy również zwrócić uwagę, że części stron internetowych Ministerstwa lub cała strona internetowa mogą zostać zmienione, uzupełnione lub usunięte bez uprzedniego powiadomienia. Możliwe jest również tymczasowe lub stałe zaprzestanie publikacji bez wcześniejszego powiadomienia.

Prawo autorskie i prawo znaków towarowych

O ile nie określono inaczej, wszystkie strony na tym serwerze informacyjnym rządu stanowego podlegają prawu autorskiemu. Powielanie lub wykorzystywanie treści lub ich części w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych oraz ich publikowanie jest dozwolone wyłącznie za uprzednią zgodą. Dotyczy to również wykorzystania w Internecie.

Dalsze wykorzystanie zawartości strony internetowej

Obrazy, grafiki, teksty lub inne pliki mogą w całości lub w części podlegać prawom autorskim osób trzecich. Obrazy, które nie są oferowane do pobrania, nie mogą być ponownie wykorzystywane bez zezwolenia. Wszystkie nazwy marek i znaki towarowe wymienione na tej stronie internetowej i ewentualnie chronione przez osoby trzecie podlegają bez ograniczeń przepisom obowiązującego prawa o znakach towarowych i prawom własności odpowiednich zarejestrowanych właścicieli. Samo wymienienie znaku towarowego na tej stronie internetowej nie oznacza, że nie jest on chroniony prawami osób trzecich.