Informacje dotyczące ochrony danych

Informacje dotyczące ochrony danych

Administrator

Administratorem odpowiedzialnym za gromadzenie i przetwarzanie Państwa danych osobowych jest

Ministerstwo ds. Dzieci, Młodzieży, Rodziny, Równości, Uchodźców i Integracji Nadrenii Północnej-Westfalii

Völklinger Straße 4
40219 Düsseldorf
Telefon: 0211/837-02

Telefax: 0211/837-2200
E-Mail:poststelle@mkjfgfi.nrw.de

Inspektor ochrony danych

Mogą Państwo skontaktować się z inspektorem ochrony danych Ministerstwa ds. Dzieci, Młodzieży, Rodziny, Równości, Uchodźców i Integracji Kraju Związkowego Nadrenia Północna-Westfalia za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem datenschutzbeauftragter@mkjfgfi.nrw.de lub za pośrednictwem adresu:

Ministerstwo ds. Dzieci, Młodzieży, Rodziny, Równości, Uchodźców i Integracji Nadrenii Północnej-Westfalii
Inspektor ds. ochrony danych
Völklinger Straße 4
40219 Düsseldorf
Telefon +49 (0) 211-873-2557

Państwa prawa jako użytkownika

Posiadają Państwo następujące prawa wobec nas w odniesieniu do Państwa danych osobowych:

- prawo dostępu,
- prawo do sprostowania lub usunięcia,
- prawo do ograniczenia przetwarzania,
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Proszę skontaktować się z osobami odpowiedzialnymi za treść strony internetowej za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez skrzynkę pocztową poststelle@mkjfgfi.nrw.de lub pisemnie za pośrednictwem adresu podanego w druku.

Mają Państwo również prawo do złożenia skargi do Państwowego Komisarza ds. Ochrony Danych i Wolności Informacji w Nadrenii Północnej-Westfalii (www.ldi.nrw.de) w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych. Ochrony Danych i Wolności Informacji Nadrenii Północnej-Westfalii
Kavalleriestraße 2-4
Kod pocztowy: 40213 Düsseldorf
Telefon: 0211/83424-0
Telefaks: 0211/38424-10
Email: poststelle@ldi.nrw.de

Ogólne informacje dotyczące ochrony danych

W trakcie dalszego rozwoju strony internetowej konieczne mogą być również zmiany w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych. Dlatego zalecamy, aby od czasu do czasu ponownie przeczytać oświadczenie o ochronie danych.

Ogólne informacje na temat ochrony danych można znaleźć na stronie internetowej Krajowego Komisarza ds. Ochrony Danych i Wolności Informacji Nadrenii Północnej-Westfalii: www.ldi.nrw.de

Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że operatorzy stron internetowych osób trzecich, do których linki znajdują się na portalu, mogą gromadzić i analizować dane osób odwiedzających te strony.

Informacja o ochronie danych

Podczas korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej gromadzone są dane osobowe. Jest to konieczne ze względów technicznych, aby zagwarantować Państwu wszystkie funkcje naszej strony internetowej i bezpieczeństwo naszej oferty (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. e RODO).

Protokół lub pliki dziennika

Strona internetowa Ministerstwa jest hostowana przez IT.NRW.
Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW)
Mauerstraße 51
40476 Düsseldorf
Telefon: 0211 9449-01
Telefaks: 0211 9449-8000

Za każdym razem, gdy uzyskuje się dostęp do zawartości strony internetowej, dane są tam tymczasowo przechowywane za pośrednictwem tak zwanych plików protokołu lub dziennika, które mogą umożliwić identyfikację. Następujące dane są gromadzone za każdym razem, gdy uzyskuje się dostęp do strony internetowej:

- Data i godzina dostępu
- Nazwa usługi internetowej, do której uzyskano dostęp, zasób, do którego uzyskano dostęp i zastosowana akcja
- Zapytanie wykonane przez klienta
- Ilość przesłanych danych
- Powiadomienie o tym, czy dostęp się powiódł
- Adres IP komputera uzyskującego dostęp
- Informacje o kliencie (w tym przeglądarka, system operacyjny)

Te dane są gromadzone za każdym razem, gdy uzyskuje się dostęp do strony internetowej.

Te dane z plików dziennika są wykorzystywane do zapobiegania i analizowania ataków na portal i są przechowywane bezpośrednio przez maksymalnie 72 godziny i dostępne tylko dla administratorów. Po tym czasie są one dostępne tylko pośrednio poprzez rekonstrukcję taśm zapasowych i są trwale usuwane po sześciu tygodniach.

Obsługa obywatela i e-mail

W związku z wnioskami, zapytaniami, zgłoszeniami, korespondencją lub innymi sprawami Ministerstwo ds. Dzieci, Młodzieży, Rodziny, Równości, Uchodźców i Integracji Nadrenii Północnej-Westfalii gromadzi i przetwarza Państwa dane osobowe od Państwa lub od upoważnionych osób trzecich.

Proszę zwrócić uwagę na poniższe informacje zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

W związku z realizacją wniosku, zapytania, zgłoszenia, korespondencji lub innej sprawy, Pani/Pana dane osobowe będą zbierane w odpowiedniej jednostce organizacyjnej i przetwarzane w tym celu. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. e) RODO w związku z § 3 ust. 1 ustawy o ochronie danych Nadrenii Północnej-Westfalii (DSG NRW).

Odbiorcy lub kategorie odbiorców danych osobowych

Państwa dane mogą być przekazywane odbiorcom spoza właściwej jednostki organizacyjnej w zakresie niezbędnym do dalszego przetwarzania sprawy. Odbiorcami Państwa danych mogą być: inne jednostki organizacyjne Ministerstwa, inne organy kraju związkowego Nadrenia Północna-Westfalia, w tym samorządy powiatowe, właściwe organy federalne, krajowe lub lokalne, a także instytucje i inne organizacje.

Zbieranie danych od osób trzecich

W razie potrzeby właściwa jednostka organizacyjna otrzyma Państwa dane osobowe od odbiorców, o ile jest to dozwolone na mocy przepisów o ochronie danych, aby proces mógł zostać przetworzony. Odpowiednie dane mogą pochodzić ze wszystkich dziedzin życia i dotyczyć dowolnej kategorii, w tym szczególnych kategorii danych osobowych zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO.

Czas przechowywania danych osobowych

Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. O ile w przypadku niektórych procesów istnieją ustawowe obowiązki przechowywania, dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania obowiązku przechowywania. Po wygaśnięciu obowiązku przechowywania dane zostaną przekazane do archiwum państwowego w celu archiwizacji. Dane nie zostaną usunięte, jeśli proces zasługuje na archiwizację zgodnie z ustawą o archiwach Nadrenii Północnej-Westfalii. W takim przypadku dane będą przechowywane na stałe. Jeśli dane nie zostaną przekazane, zostaną usunięte.

Oświadczenie o ochronie danych w przypadku korzystania z newslettera

(1) W naszym bezpłatnym newsletterze regularnie informujemy Państwa o nowościach z Familienportal.NRW. Mogą Państwo subskrybować biuletyn tutaj na naszej stronie internetowej.

(2) Jeśli chcą Państwo otrzymywać nasz biuletyn, potrzebujemy od Państwa adresu e-mail. W związku z tym prosimy o podanie adresu e-mail jako obowiązkowej informacji podczas rejestracji w celu otrzymywania newslettera na naszej stronie internetowej. Wszystkie inne informacje (np. tytuł i imię) są dobrowolne. Są one wykorzystywane do personalizacji biuletynu i przygotowania treści dla określonych grup docelowych.

(3) Korzystamy z procedury podwójnej zgody, aby zapewnić, że biuletyn jest wysyłany na podstawie zgody. W ramach tego procesu są Państwo dodawani do naszej listy mailingowej jako potencjalni odbiorcy. Następnie otrzymają Państwo wiadomość e-mail z potwierdzeniem rejestracji w sposób bezpieczny pod względem prawnym. Państwa adres e-mail zostanie aktywnie włączony do listy mailingowej tylko wtedy, gdy potwierdzą Państwo rejestrację.

(4) Przetwarzamy Państwa dane za Państwa zgodą zgodnie z art. 6 (1) (a) RODO wyłącznie w celu wysyłania newslettera i analizy statystycznych danych dotyczących użytkowania. Obejmuje to wskaźniki otwarcia, dostarczenia i/lub kliknięcia. Analiza statystyczna służy do identyfikacji głównych zainteresowań grupy docelowej i odpowiedniej optymalizacji treści newslettera. Wykorzystywane oprogramowanie to "SendinBlue". Pozostajemy odpowiedzialni za przetwarzanie danych. Sendinblue GmbH nie może sprzedawać Państwa danych ani wykorzystywać ich do celów innych niż wysyłanie naszego newslettera. Sendinblue GmbH jest niemieckim, certyfikowanym dostawcą, który został wybrany zgodnie z wymogami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i federalnej ustawy o ochronie danych. Więcej informacji na temat dostawcy można znaleźć tutaj.

(5) Zgodę na przetwarzanie danych można wycofać w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość, na przykład za pomocą linku "Anuluj subskrypcję" w każdym biuletynie lub tutaj.Po anulowaniu biuletynu dane zostaną usunięte najpóźniej po 60 dniach. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Użycie plików cookie

Strona internetowa wykorzystuje tzw. pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na Państwa komputerze i zapisywane przez Państwa przeglądarkę. Służą one do tego, aby nasza strona internetowa była dla Państwa bardziej przyjazna i skuteczna (podstawa prawna dla niezbędnych plików cookie: art. 6 ust. 1 lit. e RODO w związku z art. 3 DSG NRW; podstawa prawna dla niezbędnych plików cookie: art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z art. 3 DSG NRW). § 3 DSG NRW; podstawa prawna dla plików cookie do statystyk użytkowania: Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Mogą Państwo uniemożliwić korzystanie z plików cookie, ustawiając przeglądarkę internetową tak, aby nie akceptowała plików cookie. Mogą Państwo jednak również określić w swojej przeglądarce, czy chcą być informowani o ustawieniach plików cookie i zezwalać na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, czy też wykluczyć akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie. Mogą Państwo również aktywować automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki.

Przy pierwszej wizycie na stronie internetowej lub podstronie zostaną Państwo automatycznie poinformowani o korzystaniu z plików cookie.

Analiza internetowa

Narzędzie open source Matomo służy do statystycznej analizy korzystania z portalu rodzinnego. Matomo jest hostowane przez organizację państwową IT.NRW.

Matomo jest zintegrowane za pomocą JavaScript z funkcją śledzenia bez plików cookie. Adres IP jako dane osobowe są anonimizowane. Korzystanie z plików cookie jest zasadniczo wyłączone.

Matomo służy do zbierania danych statystycznych, takich jak wizyty na stronie internetowej. Dane osobowe nie są jednak gromadzone.