Deklaracja w sprawie dostępności

Ministerstwo ds. Dzieci, Młodzieży, Rodziny, Równości, Uchodźców i Integracji Nadrenii Północnej-Westfalii dokłada wszelkich starań, aby jego strony internetowe były dostępne. Strony internetowe powinny być zaprojektowane w taki sposób, aby były zgodne z przepisami krajowymi wdrażającymi dyrektywę Parlamentu Europejskiego (UE) 2016/2102. Poniższe oświadczenie o dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.familienportal.nrw i zostało utworzone w dniu X września 2021 r.

Stan zgodności z wymogami dotyczącymi technologii informacyjnej bez barier

Test został przeprowadzony przez Ministerstwo ds. Dzieci, Młodzieży, Rodziny, Równości, Uchodźców i Integracji Nadrenii Północnej-Westfalii zgodnie z art. 3a decyzji wykonawczej (UE) 2016/1523. Do tego testu dostępności zastosowano etapy testu samooceny BITV. Opierają się one na obowiązującej dyrektywie UE EN 301 549 i międzynarodowej normie WCAG. W odniesieniu do powyższych wymagań adres URL https://familienportal.nrw/ został przetestowany w dniach 04.10.2021 - 08.10.2021 przez Centrum Kompetencji Accessible IT.

Stwierdzono, że strona jest dostępna dla osób niepełnosprawnych.

>

Informacje zwrotne i kontakt

Czy zauważyli Państwo jakieś braki w dostępności treści na tej stronie? A może mają Państwo pytania dotyczące dostępności? W takim razie prosimy się z nami skontaktować. Proszę skorzystać z formularza kontaktowego na tej stronie. Prosimy pamiętać, że po przesłaniu formularza podane przez Państwa dane osobowe oraz dane specjalne (§ 3 ust. 9 BDSG, np. poglądy polityczne) zostaną przekazane rządowi Nadrenii Północnej-Westfalii i wykorzystane do udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie. Proszę również zapoznać się z naszą informacją o ochronie danych.


Mogą Państwo również skontaktować się z nami listownie lub telefonicznie:

.

Ministerstwo ds. Dzieci, Młodzieży, Rodziny, Równości, Uchodźców i Integracji Nadrenii Północnej-Westfalii
Völklinger Straße 4
40219 Düsseldorf
Telefon: 0211 837 - 02

Biuro Monitoringu Dostępnych Technologii Informacyjnych kraju związkowego Nadrenia Północna-Westfalia

Ciało monitorujące dostępną technologię informacyjną kraju związkowego Nadrenia Północna-Westfalia regularnie sprawdza, czy i w jakim stopniu strony internetowe i aplikacje mobilne agencji publicznych kraju związkowego spełniają wymogi dostępności. Celem pracy organu monitorującego jest zapewnienie zgodności z wymogami dotyczącymi technologii informacyjnej bez barier oraz zapewnienie kompleksowego wdrożenia przepisów prawnych.

>

Można wysłać wiadomość e-mail do organu monitorującego na adres e-mail ueberwachungsstelle-nrw@it.nrw.de.

>

Więcej informacji na temat centrum monitorowania można znaleźć tutaj: www.mags.nrw/ueberwachungsstelle-barrierefreie-informationstechnik

>

Postępowanie arbitrażowe/egzekucyjne

Jeśli nie otrzymają Państwo satysfakcjonującej odpowiedzi na powiadomienia lub zapytania dotyczące dostępnej technologii informacyjnej na tej stronie internetowej, mogą Państwo skontaktować się z biurem rzecznika ds. dostępnej technologii informacyjnej kraju związkowego Nadrenia Północna-Westfalia. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich jest przypisane do Komisarza ds. Interesów Osób Niepełnosprawnych i ma umocowanie prawne w §§ 10d, 10e BGG NRW oraz §§ 9 ff BITV NRW. Przy zaangażowaniu wszystkich zainteresowanych stron biuro rzecznika praw obywatelskich stara się ustalić okoliczności braku dostępności, aby agencja mogła temu zaradzić. Celem nie jest znalezienie zwycięzców lub przegranych. Celem jest raczej znalezienie rozwiązania problemu wspólnie i poza sądem z pomocą biura pojednawczego. Postępowanie pojednawcze jest bezpłatne. Nie potrzebują Państwo również porady prawnej. Kontakt telefoniczny z Ombudsstelle für barrierefreie Informationstechnik NRW można uzyskać pod następującym numerem: 0211 / 855-3451.

>

Dodatkowe informacje na temat Biura Rzecznika ds. Dostępnej Techniki Informacyjnej NRW można znaleźć tutaj: www.mags.nrw/ombudsstelle-barrierefreie-informationstechnik

>