Nowość w Niemczech

Czy są Państwo nowi w Niemczech i mają wiele pytań? Imigranci, uchodźcy i osoby ubiegające się o ochronę z Ukrainy otrzymują szybkie i niebiurokratyczne wsparcie w Nadrenii Północnej-Westfalii - od zakwaterowania i opieki zdrowotnej po pomoc w dostępie do rynku pracy. Zestaw informacji na Familienportal.NRW ma na celu ułatwienie Państwu przyjazdu i stawiania pierwszych kroków w Niemczech. Tutaj znajdą Państwo ważne informacje w skrócie, adresy kontaktowe do punktów doradczych, usługi wsparcia oraz informacje na temat wjazdu i pobytu w Niemczech.